ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณบ้านบางลาด (กลุ่มห้วยบง ) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัววัว
ตั้งแต่บริเวณบ้านบางลาด (กลุ่มห้วยบง ) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัววัว ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.
30/01/2562 13:00
30/01/2562 16:30
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1วันที่ 30 มค.62 13.00-16.30 น.