ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปง2-บ้านปงพํฒนา-บ้านตาลชุม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง
22/05/2563 09:00
22/05/2563 15:00
กฟอ.ท่าวังผา
054799125
เอกพันธ์ ปัญญาภู
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประชาสัมพันธ์งดจ่ายไฟ