ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านซำมูลนาค(คุ้มน้อย) ถึง บ้านห้วยหว้านไพร ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
PEA ขอประกาศดับไฟฟ้าในวันที่ 6 มิ.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. บริเวณบ้านซำมูลนาค(คุ้มน้อย) ถึง บ้านห้วยหว้านไพร ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
06/06/2562 09:00
06/06/2562 12:00
กฟอ.แก้งคร้อ
044-831547
ยงยุทธ เลาห์ทวี
ลำดับดาวน์โหลด