ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CB F1 ถึง DDE หลัง BUA1S-05 และ CB F5 ถึง DDE หลัง BUA5S-05
ดับไฟใต้ไลน์ 115 เควี. เพื่อเปลี่ยนสาย incoming ใหม่ และชารจ์ไลน์เข้าระบบ
1.ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , บ่อขยะข้าง EGAT , ฝู้ใช้ไฟในไลน์ข้าง EGAT (หม้อแปลง 30 kVA)
29/11/2562 07:00
29/11/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด