ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำริน ซ.2 ต.สะลวง อ.แม่ริม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
08/08/2565 09:00
08/08/2565 16:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166 / 053-299082
กมลวิชญ์ กาปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด