ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากที่พักสายตรวจตำรวจ บ้านหนองริวหนัง ถึงบ้านหนองสามขา ต.หนองบัว และ บ้านหนองไผ่ ต.เสาเล้า
ดับไฟปฏิบัติงานปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่าย 22 KV และปรับเสาเอนเอียงบริเวณบ้านหนองริวหนัง ม.1
02/02/2561 09:00
02/02/2561 16:00
กฟอ.หนองกุงศรี
043-881451
ภาคภูมิ เชื้อขาว
ลำดับดาวน์โหลด