ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สี่แยกบ้านแขยง ถึง วัดอ่างทอง
เพื่อปรับปรุงย้ายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย บริเวณ - ตั้งแต่สี่แยกบ้านแขยง ถึง วัดอ่างทอง (ไฟฟ้าดับฝั่งซ้ายมือจาก อ.จะนะมา จ.สงขลา)
- บริเวณ ซอยอยู่เย็น
- บริเวณ บ้านคลองโหนดทุ่งหวัง
- บริเวณ วัดเขาราม
15/07/2564 08:30
15/07/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074-330139
ปวิณ เอี่ยวเจริญ