ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานห้วยทราย กม.14 อ.บ้านไผ่
สะพานโรงงานยาสูบ กม.14
ดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง(งานขยายถนน)
09/02/2564 09:00
09/02/2564 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์