ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกไปรษณีย์อำเภอนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถึง หน้าป้อมตำรวจทางหลวงนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
พาดสาย SAC ขนาด 185 Sq.mm. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 2 กม.
ติดตั้งคอนเหล็กประกอบหัวเสาแบบ CCB
รื้อถอนคอน คอร ขนาด 1.5 ม. จำนวน 20 ท่อน
20/10/2561 07:30
20/10/2561 17:00
กฟอ.นางรอง
044631100
ณัฐพงษ์ สมร่าง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ