ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกสันป่าฝ้าย (The Pizza Company)
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV เพื่อตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV Underground นำเข้าระบบ บริเวณ สามแยกสันป่าฝ้าย (The Pizza Company) ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
18/12/2564 09:00
18/12/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด