ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หน้าธนาคารกรุงเทพ ปั้มน้ำมันพีที ถึง ซอยหลังร้านกิมกี่
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณ หน้าธนาคารกรุงเทพ ปั้มน้ำมันพีที ถึง ซอยหลังร้านกิมกี่ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเรงต่ำ
13/09/2562 10:00
13/09/2562 11:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด