ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงถนนมิตรสัมพันธ์ แยกครกใหญ่ถึงหน้าครัวมงคล
เพื่อทำการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
ตามโครงการขยายถนนมิตรสัมพันธ์
ตั้งแต่แยกครกใหญ่หน้าคอนโดเซ็นทรัลเพลส2 ถึง ครัวมงคล
12/11/2562 09:00
12/11/2562 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด