ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองงสองห้อง หน้าร้านนารีย์ ซอยสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ ต.หัวทะเล
PEA นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณบ้านหนองงสองห้อง หน้าร้านนารีย์ ซอยสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าและย้ายจุดติดตั้งใหม่ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
04/10/2564 09:00
04/10/2564 16:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ