ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายรื้อถอนเสาแรงสูง-แรงต่ำ ไลน์ ้บริเวณบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
20/05/2564 09:00
20/05/2564 17:00
กฟอ.ม่วงสามสิบ
045-489149
วีระพงษ์ บุญสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด