ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกม้อง บ้านติ้ว ม.3 ม.9 ม.10
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
25/09/2563 09:00
25/09/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด