ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านพยากน้อย ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ด
ปรับปรุงพาดสายแรงสูง 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม.
พื้นที่ได้รับผลกระทบไฟดับ บริเวณปากทางบ้านพยากน้อย
21/05/2565 08:30
21/05/2565 18:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด