ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทางเข้า ม.นอร์ทเชียงใหม่ ถนนคลองชลประทาน(บ้านหนองแก๋ว)-สี่แยกบ้านเหมืองง่า ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดงมีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
31/01/2562 09:30
31/01/2562 16:00
กฟอ.หางดง
053-441093 หรือ 081-031-1753 (นายมนตรี อักษรทับ)
ภิญญา ประทุมวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด