ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณซอยไดร์กอล์ฟพัทยาสาย 3
งานปักเสาพาดสาย 185 SAC รองรับงานจ่ายไฟเทอร์มินอล 21
14/02/2561 09:00
14/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ