ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพรสวรรค์
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง บริเวณบ้านพรสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านพรสวรรค์ ถึง บ้านพรนิมิตร ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.– 16:30 น.
อนึ่ง ถ้าหากท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โปรดอย่าสับสวิทช์เชื่อมมาในระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเด็ดขาด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้
07/11/2563 08:00
07/11/2563 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
086-5343452
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด