ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยมงคล โค้งกำนันอ้วน ถึงอาคารพาณิชย์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณซอยมงคล โค้งกำนันอ้วน ถึงอาคารพาณิชย์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
24/08/2562 10:00
24/08/2562 15:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด