ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ่าวพะยอมถึงเยื้องกรมประมง
ดับไฟเพื่อย้ายเสา ปักเสา แซมไลน์ บริเวณ อ่าวพะยอมถึงเยื้องกรมประมง
22/04/2563 07:30
22/04/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด