ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ตะกุย SAM10F-24
รื้อถอนสาย ACSR 880 เมตร 3 เส้น
ติดตั้งคอนเหล็กเคเบิ้ลทางโค้ง(CCB) 22 อัน
ติดตั้งสายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม. 3 เส้น
24/04/2562 09:00
25/04/2562 16:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านตะกุย