ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงไฟฟ้าข้างประตูโรงเรียนสาธิต ม.บูรพา ซอยจรินทร์
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าข้างประตูโรงเรียนสาธิต ม.บูรพา ซอยจรินทร์
31/08/2561 09:00
31/08/2561 16:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด