ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดป่ากู่แก้ว หน้าป้ายมหาลัยมหาสารคาฝั่งซ้าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)มหาสารคาม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณซอยวัดป่ากู่แก้ว(เปลี่ยนสายแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์แรงสูงสำหรับเชื่อมโยงวงจรจ่ายไฟ)เพื่อให้ระบบจำหน่ายแรงสูงมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะมีการดับไฟแบ่งออกเป็น 2ส่วน คือ
1.บริเวณซอยวัดป่ากู่แก้วจากปากซอยถึงทางโค้งวัดป่ากู่แก้วจะดับเวลา 09.00-17.00น.
2.บริเวณปากทางเข้าหน้าป้าย มมส.ฝั่งซ้ายยาวไปถึงคอนดดอาจารย์จะดับเวลา 09.00-11.00น.
หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามปกติ
(PEA)มหาสารคามขออภัยในความไม่สะดวก
28/09/2563 09:00
28/09/2563 17:00
กฟจ.มหาสารคาม
043971300 และ0800093358
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด