ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากช่อง บ้านวังยาว บ้านห้วยระหงษ์
พาดสายแรงสูงขนาด 185 มม.
03/09/2563 09:00
01/09/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด