ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณถนนสาย 36 ถึงมาบบอน 3
-เปลี่ยนสายแรงสูง
-แก้ไขรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าหัก
31/01/2561 09:00
31/01/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463 038428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด