ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปากทางถนนสุวรรณศร ถึง บ้านหัวสุ่มซอย 8 ม.1,2,6,10,14 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พาดสายใหม่ บริเวณตั้งแต่ปากทางถนนสุวรรณศร ถึง บ้านหัวสุ่มซอย 8 ม.1,2,6,10,14 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ดับไฟ 4 วัน คือวันที่ 17,19,21,23 ก.ย.2563 เวลา 07.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 037-480464
17/09/2563 07:30
17/09/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด