ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนพหลโยธิน ขาเข้ากรุงเทพ ตั้งสะพานลอยคนเดินข้ามหน้า บ.ซันฟีด
ทำงานเพื่อซ่อมแซม - บำรุงรักษาระบบจำหน่าย บริเวณ ริมถนนพหลโยธิน ขาเข้ากรุงเทพ ตั้งสะพานลอยคนเดินข้ามหน้า บ.ซันฟีด ถึง สะพานกลับรถเกือกม้า กม.80 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
05/12/2560 08:00
05/12/2560 17:00
กฟอ.หนองแค
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด