ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านบุ่งเขียว ถึง บ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูงฟีดเดอร์10
21/07/2564 09:00
21/07/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด