ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ด้านหลังหมู่บ้านเอื้ออาทร 1
1.ปักเสา 12 เมตร 1 ต้น
2.เชื่อมสายแรงสูง
24/01/2565 09:00
24/01/2565 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด