ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บ้านคุยล้านโอง
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสาแซมไลน์ บ้านคุยโองในวันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น
02/10/2563 09:00
02/10/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ คุยบ้านโอง