ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกไฟแดงตลาดเขตถึงหนองปิง
ทำการปักเสาแรงสูงแชมไลน์เปลี่ยนสาย50แกนเหล็กเป็นสายเคเบิล185
23/09/2563 08:30
23/09/2563 16:30
กฟบ.ตลาดเขต
0979961635
ทนะ พานิช
ลำดับดาวน์โหลด