ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกโรงน้ำแข็งแม่หล่าย ถึงหน้าร้านเสบียงเงิน-สะพานบ้านแม่หล่ายฝั่งร้านเสบียงเงิน(ตรงข้ามอู่ซ่อมรถ)
กฟจ.แพร่ดับไฟเพื่อเปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูง ตั้งแต่สามแยกหน้าโรงน้ำแข็งแม่หล่ายจนถึงสะพานบ้านแม่หล่ายฝั่งร้านเสบียงเงิน(ตรงข้ามอู่ซ่อมรถ)
08/07/2564 08:30
08/07/2564 16:30
กฟจ.แพร่
054653222
จิณณพัต ทอดเสียง
ลำดับดาวน์โหลด