ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำคิว -บ้านกกซ้อ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ บ้านน้ำคิว ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน/อาคาร/สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563

เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/บริเวณพื้นที่ไฟดับ
09.00 น. ถึง 16.30 น.
-บ้านน้ำคิว
-บ้านกกซ้อ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้

28/08/2563 09:00
28/08/2563 16:30
กฟจ.เลย
042811888
ถนัดกิจ พิลาสุตา
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ