ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนประจวบสิริ
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนหม้อแปลง บริเวณถนนประจวบสิริ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จจะจ่ายให้ก่อน
24/02/2564 10:00
24/02/2564 12:00
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์
032-603643
จิรายุทธ์ ผุดเผือก
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียด1