ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจาน ต.หนองม้า - บ้านหนองม้า ต.หนองม้า
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่
บ้านหนองม้า ตำบลหนองม้า ( ช่วงเช้า )
บ้านจาน ตำบลหนองม้า ( ช่วงบ่าย )
วัน เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
1. บ้านหนองม้า ตำบลหนองม้า ( ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. )
2. บ้านจาน ตำบลหนองม้า ( ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 17.00 น.)

*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
20/11/2564 09:00
20/11/2564 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045-638295,045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนฝังการดับไฟ