ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร่ำเปิง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
30/11/2564 09:00
30/11/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด