ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันก่อเหียง (ฝั่งขวาขาไปอำเภอป่าแดด) , บริษัท หาญเจริญคอนกรีต,บ้านร้องหลอด,บริษัทโนบูว่า,อบต.เมื่องพาน,โรงฆ่าสัตว์ CP
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
28/04/2565 08:00
28/04/2565 17:00
กฟจ.เชียงราย
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด