ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านกรีนวิลล์บีช ถนนบางแสน-อ่างศิลา
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
19/06/2562 09:00
19/06/2562 11:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด