ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 9 เหนือ
มีแผนงานที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ เป็น 250 เควีเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจำหน่าย บริเวณซอย 9 เหนือบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
14/09/2563 09:00
14/09/2563 12:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง