ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร่องริว บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูง 22 เควี ขยายถนนกรมทางหลวง บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ
17/05/2565 08:30
17/05/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด