ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณนาซ๊อก - คลองเวฬุ ซอย 4 หมู่ 2 ตำบลซึ้ง
ปรับปรุงระบบแรงต่ำ
25/02/2564 09:00
25/02/2564 17:00
กฟอ.ขลุง
0841168248
เอกณัฐ วิสุทธาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟฟ้า