ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองกก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย
มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ตั้งแต่ ปากทางบ้านหนองกก ถึง วิทยาลัยแม่ชี (อาศรมมาตา) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562
09/10/2562 09:00
09/10/2562 16:00
กฟอ.ปักธงชัย
044-441180 , 090-2342417
ชานนทร์ ทิพย์จักร