ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณตลาดเก่านาเกลือหน้าธนาคารออมสิน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
30/10/2563 09:00
30/10/2563 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด