ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเป้า ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
ปรับแต่งเสาเอนเอียง 10 ต้น,แต่งสายย่อนยาน 5 ช่วงเสา,ปรับแต่งกายยึดโยง 8 จุด
14/02/2562 09:00
14/02/2562 16:00
กฟอ.เชียงคาน
0898435822
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด