ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกถนนบายพาสห้วยปลากั้ง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง บ้านดอยซอย5 ต.แม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.0๐ น. ถึง เวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสี่แยกถนนบายพาสห้วยปลากั้ง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง บ้านดอยซอย5 ต.แม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
13/07/2564 09:00
13/07/2564 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด