ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร้องอ้อ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
09/10/2564 09:00
09/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด