ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านผาหมีล่าง-บน,โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ,โรงกำจัดขยะ(บ้านผาหมี),สวนส้มนายธนา,บริษัท แม่สาย อยู่เจริญ จำกัด,หจก.แม่สายศิลา,ศูนย์บำบัดยาเสพติดผาหมีและศูนย์แมคคาดีเมียร์
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฟีดเดอร์ 8 ไลน์แยกเข้าหมู่บ้านผาหมี จนสุดระบบจำหน่าย โดยวิธีการปลดอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีรายระเอียดดีงนี้
-รื้อถอน สาย 50 ACSR จำนวน 0.600 วงจร/กม. จำนวน 3 เฟส
-รื้อถอน/ติดตั้ง คอนประกอบหัวเสา จำนวน 6 ชุด
-ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศ จำนวน 6 ชุด
-พาดสายแรงสูง ขนาด 50 SAC จำนวน 0.600 วงจร/กม. จำนวน 3 เฟส
-รื้อถอนเสา คอร. 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
27/02/2561 09:00
27/02/2561 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731714
พัฒทพงษ์ บุษบรรณ์