ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบงกช 32 ซอยกรีฑา ซอยบงกช 71 ซอยบงกช 73 ซอยบงกช 75
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสุง บริเวณปากซอยบงกช 71
20/05/2562 08:30
20/05/2562 16:30
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง