ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานข้ามทางรถไฟบึงพระ
ดับไฟย้ายแนวเสาหน้า ม.ปลามเพลส ต.บึงพระ
25/02/2564 09:00
25/02/2564 17:00
กฟจ.พิษณุโลก
055-219971-4
อดิเรก โพธิบุตร
ลำดับดาวน์โหลด